دکتر فرشته دماری یام

متخصص زنان زایمان و نازایی

دوره دیده تخصصی زیبایی زنان؛ نازایی، لاپاراسکوپی و سکسولوژی
انجام هزاران زایمان طبیعی و سزارین
انجام اعمال جراحی زیبایی زنان

تماس سریع